TOOL OKTW1


                          UPLOAD 10/10

Hỗ Trợ Phiên Bản 11.8: Hoạt Động

HOTFIX ĐANG HOẠT ĐỘNG: Tải Về

OKTW ĐÃ HỖ TRỢ TẤT CẢ CÁC WIN

LƯU Ý KHI CHƠI : ĐƯỢC ĐỔI MÁY 1 LẦN FREE, LẦN 2 TRỪ THỜI GIAN KEY 6H

HOTKEY OKTW

F7: tắt hết vòng

K: bật tắt né skill evade on là đang bật off là tắt

Giữ nút Space : Combo skill

Giữ nút V : Fam Clear ( dùng skill fam)

Giữ X hoặc C: FAM LASHIT hoặc HARASS ( cáu máu)

Phím T : Dùng Unti , Lái Sion, Xarat, Jhin...vv
 

Vào Game để chế độ không viền nha ae